Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 151)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZLP-VT-2023-0463 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Červenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
dodatok č.4 dodatok č.4 k ZoD uzatvorený a zverejnený 19.10.2022 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
0 €
3230782 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Červenica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
2922/2023/LSR Nájomná zmluva Odb.: Obec Červenica
Dod.: Lesy Slovenskej republiky, š.p.
2 160 €
č.03/2023 ZoD č.03/2023 na dodávku projektovej dokumentácie Odb.: Obec Červenica
Dod.: TANOT s.r.o.
6 228 €
ZML-3-63/2021-230 Darovacia zmluva Odb.: Obec Červenica
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
5190060435 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu § 54 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
646 €
23/37/054/1595 Dohoda č.23/37/054/1595 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
Rámcová kúpna zmluva zo dňa 21.03.2023 Rámcová kúpna zmluva zo dňa 21.03.2023 Odb.: Obec Červenica
Dod.: GAS Família,s.r.o.,Stará Ľubovňa
0 €
Zmluva o vykonaný odborného dohľadu zo dňa 17.03.2023 Zmluva o vykonaný odborného dohľadu zo dňa 17.03.2023 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Aquatec VFL s.r.o.
1 284 €
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 07.03.2023 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania zo dňa 07.03.2023 Odb.: Obec Červenica
Dod.: TANOT s.r.o.
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.ZM-AV-OD-20-0011_ZoD Dodatok č.1 k Zmluve č.ZM-AV-OD-20-0011_ZoD Odb.: Obec Červenica
Dod.: KOSIT EAST, s.r.o.
0 €
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Dodatok č.5 Odb.: Obec Červenica
Dod.: NATUR-PACK s.r.o.
0 €
Dodatok č.6 k ZoD zo dňa 08.07.2021 Žiadosť o dofinancovanie projektku - k poskytnutiu dotačného príspevku v zmysle Usmernenia č.11 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
0 €
Dohoda o ukončení Zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU zo dňa 10.02.2023 Ukončenie nájmu Odb.: Obec Červenica
Dod.: Packeta Slovakia s.r.o.
0 €
Kúpna zmluva zo dňa 04.03.2023 Kúpna zmluva pozemok KN E 109/2 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Jolana Bobaľová
15 840 €
č.23/37/010/22 Dohoda č.23/37/010/22 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb Externé riadenie projektu "Vodovod - obec Červenica" Odb.: Obec Červenica
Dod.: W- ECOPOWER, s.r.o.
10 000.80 €
Zmluva o poskytnutí služby Zmluva o poskytnutí služby- externé riadenie "Novostavba MŠ v Červenici" Odb.: Obec Červenica
Dod.: W- ECOPOWER, s.r.o.
11 980.80 €
č.22/37/012/129 Dohoda č.22/37/012/129 -AČ Odb.: Obec Červenica
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
Generované portálom Uradne.sk