Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeccervenica.sk spravuje Obec Červenica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Červenica

Adresa:
Obecný úrad Červenica
Červenica 41
082 07 Tuhrina

IČO: 00326917

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Ekotorysa, Sigord
Počet obyvateľov: 1065
Rozloha: 1780 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Všeobecné informácie: cervenica@gmail.com
Podateľňa: cervenica@gmail.com
Starosta: cervenica@gmail.com , 0517790226
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeccervenica.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 051 / 779 02 26

E-mail: cervenica@gmail.com

Kompetencie:
Obec Červenica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Terénna sociálna práca: 0917 406 281

Komunitné centrum: 0919 377 756

Ohlasovňa požiarov: 0940 301 674, 0908 821 804

Stavebný úrad pre obec Červenica je zriadený na Mestskom úrade  Prešov.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk