Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zabezpečenie vydania uzemného a stavebného pov. Odb.: Obec Červenica
Dod.: SPiNuX s.r.o.
700.00 €
Červenica-infraľtruktúra, vodovod Odb.: Obec Červenica
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o
0.00 €
Červenica-infraľtruktúra, vodovod Odb.: Obec Červenica
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o
0.00 €
Zmluva o poskytnití dotácie Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obec Červenica
158193.00 €
Zber, odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Červenica
Dod.: KOSIT EAST, s.r.o.
0.00 €
riadenie projektu - MŠ Odb.: Obec Červenica
Dod.: W- ECOPOWER, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spolupráci NP TSP a TP Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,
0.00 €
Zmluva o spolupráci NP KS MRK Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,
0.00 €
ČOV Aquatec AT 250 - Červenica Odb.: Obec Červenica
Dod.: Aquatec VFL s.r.o.
0.00 €
zmluva Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
úver Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
univerzálny úver Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Stavebný dozor - Červenica - infraštruktúra Odb.: Obec Červenica
Dod.: DKI Invest, s.r.o.
0.00 €
Modernizácia a rekonštrukcia KC v obci Červenica Odb.: Obec Červenica
Dod.: W- ECOPOWER, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie prílohy č.7 ŽoNFP Odb.: Obec Červenica
Dod.: Interprofis, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie PD stavby - Výstavba bytov Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
0.00 €
príprava mandáta na čerpanie FP z verejných zdrojov Odb.: Obec Červenica
Dod.: Interprofis, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie NFP Odb.: Obec Červenica
Dod.: Interprofis, s.r.o.
0.00 €
"Červenica - infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu Odb.: Obec Červenica
Dod.: Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.
0.00 €
poskytovanie odborného poradenstva - VO Odb.: Obec Červenica
Dod.: Alena Galbavá
0.00 €
Príprava mandanta na čerpanie fin.prostr.z ver. zdrojov Odb.: Obec Červenica
Dod.: Interprofis, s.r.o.
0.00 €
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt Odb.: Obec Červenica
Dod.: Interprofis, s.r.o.
0.00 €
NP Podpora vysporiadania pozemkov MRK Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
kúpna zmluva Odb.: Lýdia Švecová
Dod.: Obec Červenica
0.00 €
grantový účet Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
odmeňovanie mandatára Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Rastislav Tapšák
0.00 €
Dom smútku Červenica Odb.: Obec Červenica
Dod.: PEhAES, a.s.
0.00 €
"Červenica - infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Rastislav Tapšák
0.00 €
Poradenské služby pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Rastislav Tapšák
1200.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Červenica
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obec Lúčina
0.00 €
dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Červenica
Dod.: Mesto Prešov
0.00 €
"Materská škola v obci Červenica" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Public Tenders, s.r.o
0.00 €
"Príprava a poradenstvo pri spracovaní žiadostí v rámci územného a stavebného konania a povolenia pre projekt Novostavba MŠ v obci Červenica" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Euro in 99
0.00 €
"Červenica - infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením" Odb.: Obec Červenica
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o
13950.00 €
Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1.fáza Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,
0.00 €
zmluva o spolupráci Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,
0.00 €
Predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán Odb.: Obec Červenica
Dod.: DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Jozef Gábor, Adriana Gáborová, rod. Feková
Dod.: Obec Červenica
369.00 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku a právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve, alebo na jej základe Odb.: Obec Červenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Projektová dokumentácia-Materská škola v obci Červenica Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Štefan Vilga
7800.00 €
vypracovanie rozhodnutia a právneho poradenstva Odb.: Obec Červenica
Dod.: JUDr. Lenka Csikyová - advokát
149.16 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Červenica
Počasie Červenica - Svieti.com

Anketa