Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 82)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/37/012/195,174,172,168 Dohoda §12 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov
21/37/010/81 Dohoda §10 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov
03/2021 Dodatok č.1 k ZoD Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
03/2021 ZoD Novostavba MŠ Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
M-01/10/2020 Stavebný dozor -Nadstavba ZŠ Odb.: Obec Červenica
Dod.: SPiNuX s.r.o.
02/2021 ZoD Červenica infraštruktúra Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
Zmluva o konzultačnej činnosti Konzultačná činnosť pre zákazku- Podpora vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obcich s prítomnosťou MRK postupom JPÚ Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
1950 €
Zmluva o poskytnutí služieb Externý manažment - riadenie projektu Červenica- vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ Odb.: Obec Červenica
Dod.: Lenka Hujdičová
2500 €
č.12/2021-PVO Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Červenica
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
ZM-KO-OD-21-0540 2021 odvoz elektroodpadu Odb.: Obec Červenica
Dod.: KOSIT EAST, s.r.o.
Zmluva o dielo č.4/2021 Projektová dokumentácia - realizačný projekt stavby s názvom: "Červenica infraštruktúra - III.etapa 2021" Odb.: Obec Červenica
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o
Zmluva č.1197/2021/OPR Úprava okolia národnej kúltúrnej pamiatky "Pomník Emmy D. Goldschmidt" Odb.: Prešovský samosprávny kraj
Dod.: Obec Červenica
dodatok č.1 kúpnej zmluvy kúpa pozemku Odb.: Obec Červenica
Dod.: Marta Pavlinská
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Žiadosť o NFP - MOPS Odb.: Obec Červenica
Dod.: Interprofis, s.r.o.
Zmluva o dielo č.03/2021 zmluva o dielo "Novostavba MŠ v Červenici" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
Zmluva o dielo č.02/2021 zmluva o dielo "Červenica - infraštruktúra" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
Rámcová dohoda na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávanie Verejné obstarávanie Odb.: Obec Červenica
Dod.: TANOT s.r.o.
dohoda č.21/37/012/43,44,45,47 Aktivačná činnosť §12 Odb.: Obec Červenica
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov
Zmluva o grantovom účte Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy nájom Odb.: Obecný podnik Červenica s.r.o.
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Červenica
Generované portálom Uradne.sk