Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
kúpna zmluva Odb.: Lýdia Švecová
Dod.: Obec Červenica
0.00 €
grantový účet Odb.: Obec Červenica
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
odmeňovanie mandatára Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Rastislav Tapšák
0.00 €
Dom smútku Červenica Odb.: Obec Červenica
Dod.: PEhAES, a.s.
0.00 €
"Červenica - infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Rastislav Tapšák
0.00 €
Poradenské služby pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Rastislav Tapšák
1200.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Červenica
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Červenica
Dod.: Obec Lúčina
0.00 €
dohoda o spoločnom školskom obvode Odb.: Obec Červenica
Dod.: Mesto Prešov
0.00 €
"Materská škola v obci Červenica" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Public Tenders, s.r.o
0.00 €
"Príprava a poradenstvo pri spracovaní žiadostí v rámci územného a stavebného konania a povolenia pre projekt Novostavba MŠ v obci Červenica" Odb.: Obec Červenica
Dod.: Euro in 99
0.00 €
"Červenica - infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením" Odb.: Obec Červenica
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o
13950.00 €
Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1.fáza Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,
0.00 €
zmluva o spolupráci Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ministerstvo vnútra SR,
0.00 €
Predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán Odb.: Obec Červenica
Dod.: DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Jozef Gábor, Adriana Gáborová, rod. Feková
Dod.: Obec Červenica
369.00 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku a právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve, alebo na jej základe Odb.: Obec Červenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Projektová dokumentácia-Materská škola v obci Červenica Odb.: Obec Červenica
Dod.: Ing. Štefan Vilga
7800.00 €
vypracovanie rozhodnutia a právneho poradenstva Odb.: Obec Červenica
Dod.: JUDr. Lenka Csikyová - advokát
149.16 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Červenica
Počasie Červenica - Svieti.com

Anketa